Absolutnie żaden linux mi nie działa

Ostatnio miałem problem ze swoim systemem. Kupiłem kartę graficzną NVIDIA (AGP), mając zamiar przesiadki ze zintegrowanej grafiki Intel’a na coś lepszego. Karta była na AGP, wkładam ją tamże, podłączam ekran, włączam system. No patrz pan jaki pech – jądro zaczęło sypać błędami i system przestał się włączać/zaczął włączać się z trudem/sam z siebie rebootować/nie wykrywać wszelkich urządzeń do komputera podłączonych. A z resztą, spójrzmy do logów – takim dziadostwem sypało.

/var/log/kernel.log.1

Mar 9 01:11:53 localhost kernel: Modules linked in: snd_pcm snd_timer intel_agp(+) uhci_hcd snd soundcore snd_page_alloc i2c_i801 i2c_algo_bit ehci_hcd 8139cp ppdev intel_gtt iTC$
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: floppy iTCO_vendor_support i2c_core lp mii sg usbcore evdev processor shpchp pci_hotplug parport pcspkr video button psmouse output serio_raw ext$
Mar 9 01:11:53 localhost kernel:
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: Pid: 576, comm: modprobe Not tainted 2.6.37-ARCH #1 775i65GV/775i65GV
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: RIP: 0010:[] [] intel_fake_agp_configure+0x102/0x140 [intel_gtt]
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: RSP: 0018:ffff880079b07c88 EFLAGS: 00010287
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: RAX: ffffc90000fbff78 RBX: ffffffffffffffdf RCX: 0000000000000052
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: RDX: 00000000f0000000 RSI: 00000000ffffffdf RDI: 0000000000000246
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: RBP: ffff880079b07ca8 R08: 0000000000000002 R09: 0000000000000006
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: R10: 0000000000000000 R11: 0000000000004000 R12: 0000000000000001
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: R13: ffffffffa03bd1e0 R14: ffff88007d015218 R15: 00000000000000c0
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: FS: 00007fb8cadec700(0000) GS:ffff88007fc80000(0000) knlGS:0000000000000000
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 000000008005003b
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: CR2: ffffc90000fbff78 CR3: 000000007a2a2000 CR4: 00000000000006e0
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000ffff0ff0 DR7: 0000000000000400
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: Process modprobe (pid: 576, threadinfo ffff880079b06000, task ffff880079f4ef00)
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: Stack:
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: ffff88007d015218 00060000f0000008 ffff880079b07ca8 ffff880079441200
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: ffff880079b07ce8 ffffffff8129da1d ffff880079b07ce8 ffff88007d015000
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: ffff880079441200 0000000000000000 ffff88007d015218 00000000000000c0
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: Call Trace:
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] agp_add_bridge+0x39d/0x530
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] agp_intel_probe+0x182/0x199 [intel_agp]
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] local_pci_probe+0x5a/0xd0
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] pci_device_probe+0x80/0xb0
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] ? driver_sysfs_add+0x7a/0xb0
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] driver_probe_device+0x96/0x1c0
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] __driver_attach+0x9b/0xa0
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] ? __driver_attach+0x0/0xa0
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] __driver_attach+0x9b/0xa0
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] ? __driver_attach+0x0/0xa0
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] bus_for_each_dev+0x5e/0x90
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] driver_attach+0x19/0x20
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] bus_add_driver+0x158/0x300
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] ? agp_intel_init+0x0/0x2e [intel_agp]
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] driver_register+0x71/0x140
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] ? notifier_call_chain+0x4d/0x70
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] ? agp_intel_init+0x0/0x2e [intel_agp]
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] __pci_register_driver+0x51/0xd0
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] ? __blocking_notifier_call_chain+0x5e/0x80
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] agp_intel_init+0x2c/0x2e [intel_agp]
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] do_one_initcall+0x3f/0x180
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] sys_init_module+0xbb/0x200
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: [] system_call_fastpath+0x16/0x1b
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: Code: 31 d2 83 c3 01 48 8b 3d ed 22 00 00 ff 50 18 39 1d 38 22 00 00 89 de 77 e0 48 63 db 48 8d 04 9d fc ff ff ff 48 03 05 66 22 00 00 <8b> 00 e8$
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: RIP [] intel_fake_agp_configure+0x102/0x140 [intel_gtt]
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: RSP
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: CR2: ffffc90000fbff78
Mar 9 01:11:53 localhost kernel: ---[ end trace b8514dc689c28bae ]---

 
Gdy w BIOS’ie przestawiłem, by komputer używał wyłącznie zintegrowanej grafiki, podłączyłem kabel ekranu na swoje stare miejsce problemy ustąpiły. No to wiadomo, coś się gryzie z moją nową kartą graficzną. Rozwiązanie okazało się proste, ale szukałem go bardzo długo, bo problem jest częściowo rozwiązany w wielu miejscach sieci, ale nigdzie w całości. Zatem sprawa wygląda tak. Jeśli chcesz dopiero zainstalować/uruchomić system instalujesz/uruchamiasz go używając zintegrowanej grafiki, później wykonujesz poniższy krok, a następnie możesz w BIOS’ie przestawić grafikę na swoją nową kartę AGP Nvidii, podłączyć do niej ekran i system się normalnie włączy.
 

Edytujemy jako root
/etc/modprobe.d/blacklist.conf

blacklist intel_agp
blacklist agpgart
blacklist nouveau
blacklist i915

 
To wszystko. Całość powinna normalnie działać. Instalujemy sterowniki do swojej Nvidii i cieszymy się działającym systemem. W moim przypadku, jako, że posiadam system Arch Linux będzie to komenda

# pacman -S nvidia nvidia-utils

Mam nadzieję, że instrukcja komuś kiedyś pomoże. Publikuję bardziej ze względu na siebie, żeby mieć w razie czego te informacje w komplecie.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz